KLEINE ONDERWERPEN MAKEN HET LEUK!

Veel inwoners denken dat het in een gemeenteraadsvergadering altijd gaat over zwaarwichtige onderwerpen. Soms is dat ook zo, maar vaak ook niet. De begroting voor 2018 is wel zo’n zwaarwichtig agendapunt. En de discussies over bereikbaarheid, over sociaal beleid en grote bouwplannen op Kortenoord, Duivendaal of de Dreijen, zijn dat ook. Maar tijdens de laatste … Lees verder

LENINGEN OM WOONCOMPLEXEN LEVENSLOOPBESTENDIG TE MAKEN

De gemeente Wageningen gaat aan Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) een lening aanbieden om hun complexen levensloopbestendig(er) te maken. Dat is een lening die de gemeente verstrekt om het woongebouw zo aan te passen dat mensen er langer in kunnen blijven wonen als men ouder wordt. Het gaat om aanpassingen in de algemene ruimten van het … Lees verder

NIEUWE TOERISTISCHE BEWEGWIJZERING

U heeft ze vast al gezien: de nieuwe bordjes die de weg wijzen naar de bestemmingen met een toeristisch of recreatief belang. Vanaf deze week zijn alle bordjes geplaatst en zijn de oude wegwijzers verwijderd. Uit gesprekken met de stad bleek dat interessante locaties beter vindbaar moeten zijn voor bezoekers, toeristen en bewoners. De nieuwe … Lees verder

WONEN IN WAGENINGEN

Er is de laatste tijd in de gemeenteraad zoveel over studentenhuisvesting gesproken, dat je bijna zou vergeten dat driekwart van de bevolking van Wageningen geen student is. De Stadspartij heeft bij al die gesprekken voortdurend benadrukt dat ook het belang van starters, doorstromers, ouderen en sociale huisvesting niet vergeten mag worden. Zo hebben we voorgesteld … Lees verder

KIRPESTEIN EINDELIJK VERKOCHT

De Stadspartij is bijzonder gelukkig met het feit dat er eindelijk een einde komt aan het ‘lelijkste plekje van Wageningen’. Zo is dat de laatste vijftien jaar door veel Wageningers ervaren. De Stadspartij heeft op verschillende momenten in die lange periode pogingen gedaan de situatie rond Kirpestein te veranderen. Al in 2009 deed de Stadspartij … Lees verder

GEEN WINDMOLENS IN WAGENINGEN!

Elke vier jaar praat de gemeenteraad over het Klimaatplan. In tegenstelling tot de landelijke overheid, die streeft naar klimaatneutraliteit in 2050, is het een voornemen om Wageningen al in 2030 klimaatneutraal te kunnen verklaren. Er ligt dus een behoorlijke uitdaging in Wageningen. Want op dit moment is de lokale ambitie nog maar voor 27% gerealiseerd. … Lees verder

VLIEGVELD LELYSTAD

De Stadspartij heeft vragen gesteld over de uitbreiding van vliegveld Lelystad in 2019 en de gevolgen daarvan voor de leefbaarheid in Wageningen. De afgelopen weken is duidelijk geworden dat alle vliegroutes over de Hoge Veluwe gaan lopen. Zowel de aanvliegroute als de vertrekroute zijn pal over Wageningen en de stiltegebieden in het Binnenveld gepland. Gezien … Lees verder

PLANNEN WONINGBOUW CHURCHILLWEG EN SPELSTRAAT

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de locatie Churchillweg 21-27 en 31-35 en de Spelstraat 2-4. Dit houdt in dat er op deze plekken 118 nieuwe woningen worden gecreëerd. Deze woningen variëren van woonstudio’s tot 3-kamerappartementen. Wethouder Han ter Maat van de Stadspartij: “Op deze plek in … Lees verder

REGELS VOOR PARTICULIERE KAMERVERHUUR AANGESCHERPT

Het college heeft de beleidsregels voor kamergewijze verhuur aangescherpt. Een belangrijke wijziging is dat per straat maximaal 5% van de woningen een vergunning mag hebben om een woning volledig te verhuren aan bijvoorbeeld studenten. Dat percentage was 15%. Ook gaan andere regels gelden voor het kopen van appartementen of woningen door ouders voor hier studerende … Lees verder

HERONTWIKKELING DUIVENDAAL DICHTERBIJ

Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover het verzoek van twee regionale ondernemers om alle bestaande gebouwen op het voormalige universiteitsterrein Duivendaal nieuwe permanente functies te geven. Deze nieuwe functies passen binnen de uitgangspunten die de gemeenteraad vorig jaar heeft vastgesteld voor deze locatie. Met deze stap komt de ontwikkeling van het totale … Lees verder