HAN TER MAAT

Vanaf 1970 woon ik vrijwel onafgebroken in Wageningen. De stad gaat mij aan het hart en daar wil ik me graag voor inzetten. Omdat de Stadspartij zowel een sociaal als een realistisch programma heeft, voel ik me bij die partij het meeste thuis.
Je kunt natuurlijk nooit iedereen tevreden stellen, maar wel alle betrokkenen horen en naar hen luisteren zodat je weet wat er in de stad speelt. Ik vind het belangrijk dat de stem van de inwoners tijdig gehoord wordt, herkenbaar in de besluiten terugkomt en dat de gemeente oog heeft voor de belangen van de inwoners. Want juist de gemeente neemt voor burgers hele belangrijke beslissingen, zeker over de leefomgeving. Daar kun je het verschil maken! Daarom ben ik sinds mei 2014 ook wethouder voor de Stadspartij en als de kiezers het willen ook in een volgende coalitieperiode.