Wisseling van de wacht!

De fractie van de Stadspartij heeft afscheid genomen van Dicky Stijns. Nou ja, afscheid genomen. Dicky doet een stapje terug, maar blijft de fractie in diverse dossiers ondersteunen. Dicky was zes jaar actief als gemeenteraadslid en droeg volledig uit, waar de Stadspartij voor staat: zo weinig mogelijk aan de vergadertafel in het gemeentehuis, maar zo … Lees verder

Unieke kans gaat verloren

Een paar eeuwen geleden stroomde de Rijn vlak langs ons stadje en bepaalde de rivier de groei en bloei van Wageningen. Geleidelijk heeft Wageningen de rivier de rug toegekeerd en pleziervaart en watersporters ver weggestopt achter een grote overslaghaven. Vanwege een dijkverzwaring, waarbij de hele Grebbedijk op de schop gaat, had Wageningen de uiterst zeldzame … Lees verder

Binnenveld als afvalputje

Het college heeft een visie op het buitengebied van onze stad laten maken. Het doel van de visie is om te komen tot een samenhangende natuur- en landschapsvisie op het hele buitengebied. Voor het gemak wordt het buitengebied in vijf eenheden opgedeeld: Nude-Binnenveld, Uiterwaarden, de Eng, bosgebied op de Wageningse Berg, en (sportpark) de Zoom. … Lees verder

Realistisch klimaatbeleid

Half mei heeft de Rekenkamer een rapport gepresenteerd over het streven van de gemeente Wageningen om al in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn. Een Rekenkamer onderzoekt of het handelen van een gemeentebestuur iets voor de burgers oplevert. Daarbij onderzoekt de Rekenkamer de doeltreffendheid, de doelmatigheid en of alles voldoet aan de wet. De Rekenkamer kwam … Lees verder

Vergaderen in Coronatijd

De gemeenteraadsraadsvergaderingen en de gesprekken met u als inwoner worden langzaam weer opgestart en de gemeenteraad is weer in gesprek over belangrijke en minder belangrijke zaken. Maar het is nog wel even zoeken naar een juiste manier van overleggen. Een overleg via een beeldscherm is echt behoorlijk anders dan een persoonlijk gesprek. De interactie wordt … Lees verder

Samen staan we sterk!

Het zijn bijzondere tijden, zacht uitgedrukt. De fractie van de Stadspartij hoopt dat u in goede gezondheid verkeert. Wij zijn bijzonder trots op hoe velen zich inzetten voor de ander. Veel vrijwilligers hebben zich aangemeld en geen hulpvraag is te gek. We doen dit samen! Vreemd genoeg heeft het woord ‘samen’ bij het college opeens … Lees verder

Noodzaak voedselbanken neemt toe

Het aantal personen dat in Nederland een beroep doet op een voedselbank is vorig jaar met 8% toegenomen tot 151.000. Vooral ouderen en alleenstaanden doen vaker een beroep op voedselhulp. 15 procent is na 3 jaar nog steeds afhankelijk van een voedselbank. Dagelijks zetten 12.000 vrijwilligers zich in voor een voedselbank. Al sinds 2007 is … Lees verder

Overhaast en blinde paniek

In de toelichting op een motie van GroenLinks, waarmee die partij een zwemplas in de uiterwaarden probeert tegen te houden, wordt geschreven dat ‘de hoge natuurwaarden rondom onze stad versterkt en beschermd moeten worden, in plaats van er op te beknibbelen.’ Tegelijkertijd zijn er plannen om het beetje onbebouwde grond rond onze stad met 188 … Lees verder

Alleen nog een uitkijktoren!

Heel veel Nederlandse gemeenten grenzen aan waterrijke gebieden en maken daar gebruik van door recreatieve en sportieve activiteiten te ontwikkelen voor de eigen inwoners en toeristen. Van al die gemeenten is het ‘groene’ Wageningen de gemeente die het minst van zijn unieke ligging gebruik maakt. Sterker nog: Wageningen keert de Rijn steeds meer de rug … Lees verder

Nieuwe school in Kortenoord

De bouw van Kortenoord gaat in een razend tempo. Het aantal inwoners neemt snel toe en over het algemeen jonge gezinnen. Eén van de verkiezingsbeloftes van de Stadspartij was om in het nieuwe college te werken aan een nieuwe school in Kortenoord. Hoewel de Stadspartij niet uitgenodigd werd om aan een nieuw college deel te … Lees verder