Alleen nog een uitkijktoren!

Heel veel Nederlandse gemeenten grenzen aan waterrijke gebieden en maken daar gebruik van door recreatieve en sportieve activiteiten te ontwikkelen voor de eigen inwoners en toeristen. Van al die gemeenten is het ‘groene’ Wageningen de gemeente die het minst van zijn unieke ligging gebruik maakt. Sterker nog: Wageningen keert de Rijn steeds meer de rug … Lees verder

Nieuwe school in Kortenoord

De bouw van Kortenoord gaat in een razend tempo. Het aantal inwoners neemt snel toe en over het algemeen jonge gezinnen. Eén van de verkiezingsbeloftes van de Stadspartij was om in het nieuwe college te werken aan een nieuwe school in Kortenoord. Hoewel de Stadspartij niet uitgenodigd werd om aan een nieuw college deel te … Lees verder

Raadsleden in het wild

Gemeenteraadsleden vergaderen niet alleen maar in het gemeentehuis. Regelmatig worden de raadsleden uitgenodigd om bij een organisatie of bedrijf op bezoek te komen. Vorige week was bijvoorbeeld het jaarlijkse werkbezoek aan de politie. Die brengt ons dan op de hoogte van wat er speelt en waar de politie het komende jaar extra aandacht aan gaat … Lees verder

Respectloze begroting

Vorig jaar werd de Onroerend Zaak Belasting (OZB) met ruim 5% verhoogd. De Stadspartij voorspelde toen al dat dit jaar weer een forse OZB-verhoging nodig zou zijn. Maar dat die belastingverhoging zo hoog zou uitvallen had niemand verwacht; ruim 12% OZB-verhoging plus nog verhogingen van leges en parkeertarieven. De Stadspartij heeft vervolgens, samen met de … Lees verder

Teruggave precariobelasting, maar niet direct!

Elk huishouden in Wageningen heeft de rekening voor de precariobelasting op de deurmat gevonden. De Stadspartij heeft eindeloos geprobeerd om, net als in omliggende gemeenten, die belasting af te schaffen. Keer op keer werden onze moties in de gemeenteraad verworpen. Wel was een meerderheid van de gemeenteraad bereid om voor inwoners met een inkomen tot … Lees verder

Als je maar ver genoeg loopt……

In juli zijn door B&W de resultaten van een eigen parkeeronderzoek in de binnenstad gepresenteerd. Belangrijkste uitkomst: ‘Er zijn in en rond het centrum voldoende parkeerplaatsen’. “Maar je moet er wel een stukje gaan lopen”, voegde wethouder De Haan van de CU er aan toe. “Op een halve kilometer of meer zijn nog voldoende parkeerplaatsen … Lees verder

Uiteindelijk betaalt u de rekening

Een kadernota is de voorloper van een begroting voor meerdere jaren. Zo’n kadernota wordt elk jaar gemaakt en daarin staat het beleid voor de komende jaren. De begroting volgt dan in november. Eigenlijk is een kadernota het belangrijkste document van het jaar. In een kadernota wordt opgeschreven welke beleidsplannen een college heeft, hoeveel dat gaat … Lees verder