Bezuinigen, maar waarop?

Eén van de speerpunten van de coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en de ChristenUnie heet ‘Kwaliteit van Leven’. Dit project is het vervolg op de discussies van de afgelopen jaren over hoe sociale zaken vorm gegeven moesten worden. Dat was in de tijd dat de rijksoverheid alle verantwoordelijkheden over de gemeenteheg gooide, maar met veel … Lees verder

76 hectare zonneparken in het Binnenveld en op de Eng

Waar heel Nederland streeft naar 100% klimaatneutraal in 2050, wil dit college ten koste van alles dat doel al in 2030 bereikt hebben. Ondanks het feit dat mensen die er echt verstand van hebben waarschuwen om niet overhaast maatregelen te nemen waar je over een paar jaar spijt van hebt, raast dit college als een … Lees verder

Meer woonruimte voor starters

Wageningen moet woonruimte kunnen bieden aan wie hier wil wonen of hier wil blijven wonen. De Stadspartij wil dat ook graag zo houden. Daarom heeft de Stadspartij in 2016 de Woonvisie gesteund. Daarin staat voor welke doelgroepen de gemeente gaat bouwen. Een doelgroep waar, volgens de Stadspartij, meer aandacht aan gegeven moet worden zijn starters. … Lees verder

Enthousiasme over nieuwe gebiedsvisie De Buurt

In de omgeving van de af te breken Olympiahal (De Buurt) gaat de komende jaren veel veranderen. Er zijn bouwplannen voor het Kirpestein-terrein, Brink Residence, Churchillweg/Spelstraat en natuurlijk op de plaats van de Olympiahal zelf. Alle plannen verkeren in verschillende fasen. De plannen voor Kirpestein zijn al klaar, andere zijn in ontwerp of moeten nog … Lees verder

Groen licht voor Kirpestein

Samen met de renovatie van het stadion op de Wageningse Berg is het dossier van de nieuwbouw op het Kirpestein-terrein het langstlopende dossier in Wageningen. Ruim 15 jaar is er onderhandeld over wat daar gebouwd zou moeten worden. Diverse malen zijn er plannen ingediend die op niets uitliepen: dure appartementen, goedkopere appartementen, studentenhuisvesting en ouderenhuisvesting. … Lees verder

Precaire situatie rond de precario

Het wordt steeds duidelijker waarom de Stadspartij niet mee mocht doen aan de coalitie van GroenLinks en D66. We zijn te zuinig en te kritisch. We letten te veel op de gemeentelijke uitgaven en daarmee ook op die van de inwoners. Neem nou de precariobelasting (belasting voor bodemgebruik) die aan nutsbedrijven zoals Vitens is opgelegd. … Lees verder

Stadspartij wil terugbetaling precariobelasting

De fractie van de Stadspartij heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 januari een motie ingediend om de precariobelasting met ingang 1 januari 2020 af te schaffen. Daarnaast moeten alle inwoners van Wageningen de door Vitens doorberekende kosten terugbetaald krijgen. De motie werd echter door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen. Alleen de Stadspartij, SP, CDA … Lees verder

Een bewogen jaar

De Stadspartij sluit 2018 af met gemengde gevoelens. In aanloop naar de verkiezingen in maart meldden zich een behoorlijk aantal gemotiveerde en deskundige kandidaten aan. Daardoor was het gemakkelijk om een goede kieslijst samen te stellen. Uiteraard was er blijdschap over de winst bij de verkiezingen. Teleurstelling was er na de verkiezingen toen de coalitiepartners … Lees verder

Bouwactiviteiten in het buitengebied?

Tijdens de debatten voorafgaand aan de laatste verkiezingen hebben alle politieke partijen (behalve de VVD) verklaard dat het buitengebied van Wageningen (de Eng, de Uiterwaarden en het Binnenveld) bescherming nodig heeft. Er zou een groene grens om Wageningen getrokken worden, waarbuiten geen bouwactiviteiten mogen plaatsvinden. De natuur en landschap rondom Wageningen zouden een belangrijke rol … Lees verder