Brede belangstelling debat binnenstad

Uit de overweldigende belangstelling voor het debat over de toekomst van onze binnenstad, blijkt dat velen zich betrokken voelen bij de leefbaarheid in de stad. Daar is de Stadspartij heel blij mee. Over wat er zou moeten gebeuren in de binnenstad is op hoofdlijnen gesproken. Daar zijn leuke ideeën uit voortgekomen. Deze ideeën en reeds … Lees verder

Sportverenigingen weer de dupe!

De Stadspartij heeft verdeeld gestemd over de invoering van een vierde afvalcontainer. Een deel van de fractie is tevreden over het experiment, het andere deel maakt zich zorgen over inwoners met weinig ruimte om het huis en om het zelf moeten wegbrengen van afval. Waar de fractie niet verdeeld over is en waar we ons … Lees verder

Gewoon doorpakken in 2015

Sinds de grote verkiezingswinst in maart 2014 heeft de Stadspartij samen met de eigen wethouder, Han ter Maat, fors doorgepakt. Maar ook in 2015 gaat de Stadspartij onverminderd verder met het behartigen van uw belangen, staan we voor een eerlijk en sociaal beleid en blijven we een klimaatneutraal Wageningen zonder windmolens nastreven. Ook in 2015 … Lees verder

Stadspartij wil snel één geluid richting provincie

Sinds de provincie, op grote billboards langs de doorgaande weg in Wageningen, iedereen oproept om mee te denken om de bereikbaarheid van onze stad te verbeteren, tuimelen organisaties van bedrijven, bewonersverenigingen, fietsbonden en politieke partijen over elkaar heen om vooral hun eigen belang uit te venten. Beter zou zijn om als gemeenteraad en betrokkenen gezamenlijk bij de provincie aan te dringen snel te starten met de plannen die al een jaar klaarliggen.

“De fractie van de Stadspartij zou graag zien dat nu snel verder gegaan wordt met de voorstellen die al vastgelegd zijn, zegt Rien Bor, gemeenteraadslid voor de Stadspartij. “De gemeenteraad heeft in 2013 via het Gemeentelijk MobiliteitsPlan (GMP) en in de Structuurvisie gekozen om met het bestaande wegennet de bereikbaarheid van onze stad te verbeteren. Een gemeentelijk mobiliteitsonderzoek gaf toen al aan, dat tot 2030 de verbreding van de Mansholtlaan en Nijenoordallee met vrij-liggende fietsoversteken voldoende soelaas zou bieden. Dat wordt nu bevestigd door een onderzoek van de provincie waaruit ook nog eens blijkt dat zowel de verbreding van de Mansholtlaan/Nijenoordallee als ook het zogenaamde ‘Rondje Campus’ (route via Kielekampersteeg en Dijkgraaf naar de Nijenoordallee) de bereikbaarheid in vergelijkbare mate verbeteren. Nou, dan maar kiezen voor de snelste optie met het grootste draagvlak.”

Lees verder

Windmolens in de uiterwaarden verder weg dan ooit

De Stadspartij kijkt terug op een mooie periode. Wanneer we de student-stemmers even wegdenken (die voornamelijk GroenLinks en D66 gestemd hebben) heeft bijna één derde van de Wageningse kiezers op de Stadspartij gestemd. Dat schept verplichtingen! Samen met onze wethouder, Han ter Maat, werken we hard om voortaan burgerinitiatieven en verzoeken van bedrijven en middenstanders met een positieve houding te benaderen en verenigingen en culturele organisaties te ondersteunen en te stimuleren.
Zo wordt er hard gewerkt aan een ouderencentrum in de binnenstad, aan een stevig sociaal beleid en windmolens lijken verder weg dan ooit.

Lees verder

Willekeurige uitbreiding studentenhuisvesting

Nadrukkelijk stelt de fractie van de Stadspartij dat het belangrijk is om de groei van de Universiteit Wageningen met voldoende studentenhuisvesting bij te houden. Studenten zijn belangrijk voor de levendigheid in onze gemeente. Maar we moeten niet grootschalige studentenconcentraties bij toeval gaan inrichten, omdat er toevallig ergens een terrein of gebouw leeg staat. De Stadspartij … Lees verder

Raad van State keurt nieuwbouw gemeentehuis goed

Tot grote ergernis van de Stadspartij heeft de Raad van State de nieuwbouwplannen van het gemeentehuis goedgekeurd. Het is een plan waar de Wageningse bevolking zich niet over heeft kunnen uitspreken. De plannen waren niet bekend voor de verkiezingen van 2010 en één week voor de verkiezingen van 2014 heeft het college van B&W de zaak aanbesteed. Eén week voor de nieuwe wethouders werden benoemd, zijn snel de contracten getekend.

Lees verder

Goede vrijdag was een goede vrijdag voor de Stadspartij

Na een relatief korte openbare onderhandelingsperiode tussen Harald van Roekel en Han ter Maat namens de Stadspartij en de onderhandelaars van D66 en GroenLinks, werd er gisteren gesproken over de portefeuilleverdeling en de wethouders. Omdat het tijdens dit laatste overleg over personen ging, werd achter gesloten deuren onderhandeld. De wethouderskandidaten mochten zelf niet meeonderhandelen. Dus Harald van Roekel en Marike van der Leeden waren namens de Stadspartij de onderhandelaars.

Lees verder