Struisvogelpolitiek

De Stadspartij vraagt zich af wanneer het college van GroenLinks, D66, PvdA en de ChristenUnie zijn (financiële) verantwoordelijkheid neemt. Na de verkiezingen is de Kadernota 2018 (voorloper van deze begroting) ongeveer overgeslagen. Bij de begroting in november zou duidelijk worden welke koers de coalitie gaat varen. Nu de begroting is gepresenteerd kan de enige constatering … Lees verder

Met je hoofd boven het maaiveld

Ondanks de stralende zon en het ‘rokjesweer’, blijkt de zomer in het gemeentehuis echt voorbij. Al tijdens de presentatie van het coalitieakkoord bleek al dat de ambities van dit college groot(s) zijn, de middelen in allerlei opzichten echter slechts beperkt. Met de programmabegroting 2019-2022 wordt een eerste keuze toegelicht over prioriteiten, kansen en initiatieven. Duurzaamheid … Lees verder

Uitnodiging: Bijeenkomst laagvliegen

Werkgroep Vliegverkeerd Wageningen  Bijeenkomst op 19 november Bescherm mens en natuur tégen laagvliegen! U wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst over laag vliegen over Wageningen en omgeving. Schiphol zit vol en gaat uitbreiden naar vliegveld Lelystad. Maar het gebruikelijke, hoge luchtruim zit ook al vol. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ziet als ‘oplossing’ … Lees verder

Van deur tot deur

Het is van alle tijden dat gemeenteraadsleden op allerlei manieren proberen om beter in contact te komen met de inwoners van Wageningen die zij vertegenwoordigen. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad en de besluiten van de gemeenteraad hebben absoluut invloed op het leven van de inwoners. Van alles is al georganiseerd. Bel- … Lees verder

Warmtenet zonder goede woningisolatie

In de Benedenbuurt is een coöperatie opgericht met als doel om de Benedenbuurt, als eerste wijk in Wageningen, gasloos te maken. Alle individuele gasketels gaan vervangen worden door een collectief warmtenet. Omdat veel woningen in de Benedenbuurt matig tot slecht geïsoleerd zijn, is gekozen voor een hoge temperatuurnet. Dan hoeft er aan de woning niets … Lees verder

Weer aan de slag

Na een heftig voorjaar met gemeenteraadsverkiezingen en een nieuw college, was de fractie van de Stadspartij toe aan ontspanning. Twee maanden lang geen stukken lezen, niet vergaderen en geen politiek gedoe. Wat wel doorging waren de emailtjes met vragen en zorgen van stadgenoten. Op de meest dringende is direct gereageerd en sommigen is gevraagd te … Lees verder

Geertjesweg inrichten als 30 km weg

Op veel plaatsen in Nederland zie je dat op bedrijventerreinen, naast doe-het-zelf- en woning inrichtingszaken, autobedrijven en andere industrie, grote supermarkten verrijzen waar men met de auto de dagelijkse boodschappen kan doen. Het gevolg is dat in de stad en in wijken van de stad kleinere buurtsupers het hoofd niet meer boven water kunnen houden. … Lees verder

Nieuwe stad ten noorden van Wageningen?

De Stadspartij heeft altijd gewaarschuwd voor het ontstaan van een stad ten noorden van onze stad. We hebben geprobeerd de bestemming van de Campus op onderwijs en onderzoek te houden en wonen, horeca en detailhandel zo veel mogelijk van de Campus te weren. “Studeren doe je op de Campus, wonen en uitgaan doe je in … Lees verder

Democratie vernieuwen?

Een groep kritische D66 leden, onder wie Tweede Kamerlid Boris van der Ham, is binnen D66 de beweging ‘Opfrissing’ begonnen. Op zich is dat heel verstandig. Nu de gekozen burgemeester en het referendum er niet komen, heeft die partij wel een opfrissing nodig om zijn bestaansrecht te rechtvaardigen. Dus hebben de D66-criticasters ‘Democratische Vernieuwing’ bedacht. … Lees verder

Kadernota zonder beleid

Een kadernota is de voorloper van een begroting voor meerdere jaren. Zo’n kadernota wordt elk jaar gemaakt en daarin staat het beleid voor de komende jaren. De begroting volgt dan in november. Eigenlijk is een kadernota het belangrijkste document van het jaar. Hierin wordt opgeschreven welke beleidsplannen een college heeft, hoeveel dat gaat kosten en … Lees verder