Stadspartij wil terugbetaling precariobelasting

De fractie van de Stadspartij heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 januari een motie ingediend om de precariobelasting met ingang 1 januari 2020 af te schaffen. Daarnaast moeten alle inwoners van Wageningen de door Vitens doorberekende kosten terugbetaald krijgen. De motie werd echter door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen. Alleen de Stadspartij, SP, CDA … Lees verder

Een bewogen jaar

De Stadspartij sluit 2018 af met gemengde gevoelens. In aanloop naar de verkiezingen in maart meldden zich een behoorlijk aantal gemotiveerde en deskundige kandidaten aan. Daardoor was het gemakkelijk om een goede kieslijst samen te stellen. Uiteraard was er blijdschap over de winst bij de verkiezingen. Teleurstelling was er na de verkiezingen toen de coalitiepartners … Lees verder

Bouwactiviteiten in het buitengebied?

Tijdens de debatten voorafgaand aan de laatste verkiezingen hebben alle politieke partijen (behalve de VVD) verklaard dat het buitengebied van Wageningen (de Eng, de Uiterwaarden en het Binnenveld) bescherming nodig heeft. Er zou een groene grens om Wageningen getrokken worden, waarbuiten geen bouwactiviteiten mogen plaatsvinden. De natuur en landschap rondom Wageningen zouden een belangrijke rol … Lees verder

Struisvogelpolitiek

De Stadspartij vraagt zich af wanneer het college van GroenLinks, D66, PvdA en de ChristenUnie zijn (financiële) verantwoordelijkheid neemt. Na de verkiezingen is de Kadernota 2018 (voorloper van deze begroting) ongeveer overgeslagen. Bij de begroting in november zou duidelijk worden welke koers de coalitie gaat varen. Nu de begroting is gepresenteerd kan de enige constatering … Lees verder

Met je hoofd boven het maaiveld

Ondanks de stralende zon en het ‘rokjesweer’, blijkt de zomer in het gemeentehuis echt voorbij. Al tijdens de presentatie van het coalitieakkoord bleek al dat de ambities van dit college groot(s) zijn, de middelen in allerlei opzichten echter slechts beperkt. Met de programmabegroting 2019-2022 wordt een eerste keuze toegelicht over prioriteiten, kansen en initiatieven. Duurzaamheid … Lees verder

Uitnodiging: Bijeenkomst laagvliegen

Werkgroep Vliegverkeerd Wageningen  Bijeenkomst op 19 november Bescherm mens en natuur tégen laagvliegen! U wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst over laag vliegen over Wageningen en omgeving. Schiphol zit vol en gaat uitbreiden naar vliegveld Lelystad. Maar het gebruikelijke, hoge luchtruim zit ook al vol. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ziet als ‘oplossing’ … Lees verder

Van deur tot deur

Het is van alle tijden dat gemeenteraadsleden op allerlei manieren proberen om beter in contact te komen met de inwoners van Wageningen die zij vertegenwoordigen. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad en de besluiten van de gemeenteraad hebben absoluut invloed op het leven van de inwoners. Van alles is al georganiseerd. Bel- … Lees verder

Warmtenet zonder goede woningisolatie

In de Benedenbuurt is een coöperatie opgericht met als doel om de Benedenbuurt, als eerste wijk in Wageningen, gasloos te maken. Alle individuele gasketels gaan vervangen worden door een collectief warmtenet. Omdat veel woningen in de Benedenbuurt matig tot slecht geïsoleerd zijn, is gekozen voor een hoge temperatuurnet. Dan hoeft er aan de woning niets … Lees verder

Weer aan de slag

Na een heftig voorjaar met gemeenteraadsverkiezingen en een nieuw college, was de fractie van de Stadspartij toe aan ontspanning. Twee maanden lang geen stukken lezen, niet vergaderen en geen politiek gedoe. Wat wel doorging waren de emailtjes met vragen en zorgen van stadgenoten. Op de meest dringende is direct gereageerd en sommigen is gevraagd te … Lees verder