De Stadspartij is uitgegroeid tot een volwaardige beweging, met een eigen wethouder en veel goede kandidaten die weer staan te popelen om voor de inwoners van Wageningen aan de gang te gaan. Wat alle kandidaten bindt is hun betrokkenheid bij de inwoners. Luisteren naar de inwoners, ze waar mogelijk bijstaan, ook als het om een enkeling gaat. Daar gaan we de komende vier jaar gewoon mee verder. Wat de kandidaten ook bindt is hun liefde voor de stad. Het gaat goed met Wageningen, maar het kan altijd beter. Toch zijn er zorgen: zijn er grenzen aan de groei van Wageningen, zuigt de uitdijende Campus de binnenstad niet leeg, er dreigen weer windmolens in de natuurgebieden om Wageningen en hoe lossen we de tekorten in het sociaal domein op?

Het besturen van een stad is net als zoals het thuis gaat; je kunt niet meer uitgeven dan er in komt. Vallen de inkomsten mee dan kun je wat extra dingen doen, zit het tegen dan moet je afspreken wat er minder of niet meer wordt gedaan. Zo simpel is dat. En wanneer je dan structureel toch meer uitgeeft dan er in komt, loop je vroeg of laat tegen problemen aan. De Stadspartij is niet links of rechts, de Stadspartij is gewoon heel realistisch en sociaal.