De Stadspartij is uitgegroeid tot een volwaardige beweging! Dat bleek ook uit de uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Weer meer inwoners van Wageningen stemden op de Stadspartij, waarmee de Stadspartij uitgroeide tot de op één na grootste partij van Wageningen.

Na van 2014 tot 2018 met veel genoegen en succes aan een coalitie met GroenLinks en D66 deelgenomen te hebben, werd de Stadspartij na de verkiezingen in 2018 door de voormalige coalitiepartners GroenLinks en D66 uitgesloten van deelname aan de nieuwe coalitie.

Dat kan natuurlijk gebeuren, maar wat uitermate frustreert, is dat nooit duidelijk is geworden wat daar de reden van was. Ook uit gesprekken achteraf werd dat niet duidelijk. Het gevolg was dat we noodgedwongen afscheid moesten nemen van onze zeer deskundige en gedreven wethouder Han ter Maat. Maar vanuit de oppositie gaan we de komende vier jaar gewoon verder met het behartigen van de belangen van alle inwoners van Wageningen. Want wat alle (steun)fractieleden van de Stadspartij bindt is hun betrokkenheid bij de inwoners. Luisteren naar inwoners, ze waar mogelijk bijstaan, ook als het om een enkeling gaat.